Yourdocs hecht veel waarde aan een gestructureerd selectieproces. Geen organisatie of vacature is namelijk hetzelfde en ieder mens is uniek. Wij zien het rekruteren van de juiste specialisten als topsport in maatwerk!

We doorlopen de volgende zes stappen om tot een succesvolle plaatsing te komen:

Voorop staat een zorgvuldige inventarisatie op de wervingsbehoefte van onze opdrachtgever.

Aan de hand van deze inventarisatie maken wij een profiel en start onze zoektocht naar de juiste kandidaten.

Zodra wij geschikte kandidaten hebben gevonden, bieden wij onze opdrachtgever een selectievoorstel aan.

Vervolgens plannen wij de kennismakingsgesprekken, de vervolgafspraken en eventuele assessments in.

Als de gesprekken leiden tot een positief eindresultaat, bereiden wij onze medewerker voor op een succesvolle start.

Na een succesvolle plaatsing van de kandidaat blijven wij nauw betrokken door met regelmaat voortgangsgesprekken met zowel de opdrachtgever als de medewerker te voeren.